> Kwaliteit is een vaste waarde binnen
    International Key Products.

> Wij garanderen een strikte nalevering
   van uw lastenboeken teneinde aan uw
   kwaliteitseisen te voldoen.

> Flexibiliteit, kwaliteit en know-how
   vormen onze kracht.
  

 
In het hedendaagse toeleveringsgebeuren worden steeds meer en hogere eisen gesteld aan de toeleveranciers.

Opdrachtgevers verwachten van hun toeleveranciers een steeds ruimer aanbod dat kan zorgen voor het leveren van losse onderdelen tot en met het maken van complete metaalconstructies.

INTERNATIONAL KEY PRODUCTS heeft dankzij zijn cluster strategie de mogelijkheid aan deze eisen te voldoen.

Onze flexibiliteit en onze voeling met de markt laten toe om snel op veranderingen in te spelen en steeds de beste technische voorstellen uit te werken.